Lào Cai 18° - 19°
Đẩy mạnh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
CTTĐT - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường tại văn bản số 4957/UBND-KSTT về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

 
anh tin bai

Văn bản nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Công văn số 7323/VPCP-KSTT ngày 23/9/2023 của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát đánh giá và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ 53 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu (Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Đẩy mạnh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC. Thực hiện công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý thực hiện Quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú, đồng thời hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú theo quy định.

Chủ động rà soát từng dịch vụ công, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư, đặc biệt là lĩnh vực tư pháp và tài nguyên môi trường. Báo cáo kết quả lồng ghép trong báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tháng, quý, năm; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 834/UBND-KSTT ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối với cơ quan liên quan khẩn trương có giải pháp thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu hồ sơ TTHC đảm bảo đầy đủ, chính xác tại Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công (Kết xuất ngày 27/9/2023, hiện tại tỉnh Lào Cai hồ sơ đã đồng bộ 161.498 (đạt 86,02%), hồ sơ chưa đồng bộ là 26.250 (chiếm 13,98%). Hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính.

Nghiên cứu, đánh giá kiện toàn mô hình nhân sự phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng số.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

CTTĐT

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 77
  • Trong tuần: 2,219
  • Tất cả: 1,546,545
Đăng nhập