Lào Cai 28° - 29°
Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023
CTTĐT - Thực hiện Công điện số 09/CĐ-BKHĐT ngày 03/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 5851/UBND-XD ngày 15/11/2023 yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương khẩn trương đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

 

Thời gian từ nay đến hết năm ngân sách chỉ còn 02 tháng, trong khi kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 còn phải giải ngân là rất lớn (khoảng trên 2.000 tỷ đồng). Để tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 và Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 27/10/2023 của Chính phủ; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 và Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ…) và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh (đặc biệt là tại Thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh hàng tháng năm 2023; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 03/9/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu công những tháng cuối năm 2023 và Văn bản số 5490/UBND-XD ngày 26/10/2023 về việc giao kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023). Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn kéo dài và trên 95% kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đã được UBND tỉnh giao.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Ban chuyên ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh) để kịp thời tháo gỡ, xử lý theo quy định.

Kết thúc năm 2023, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về kế hoạch giải ngân.

- Đến ngày 31/10/2023, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Lào Cai đạt 3.090/5.551 tỷ đồng, bằng 56% Kế hoạch.

- Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước kết quả giải ngân đến hết tháng 10/2023 tỉnh Lào Cai đạt 3.717/5.341 tỷ đồng, bằng 69,59% Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Lào Cai nằm trong nhóm các tỉnh, thành có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước (trung bình cả nước đạt 56,74% Kế hoạch).

CTTĐT

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập