Lào Cai 28° - 31°
Các địa phương thực hiện tốt việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024
CTTĐT - Năm 2024 tiến hành tuyển chọn và gọi nhập ngũ (tuyển quân) 01 đợt; thời gian giao nhận quân trong 03 ngày từ 25 - 27/02/2024. Để triển khai thực hiện công tác tuyển quân năm 2024 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng tốt, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật hiện hành; Bộ Quốc phòng vừa có văn bản số 4267/BQP-TM ngày 06/11/2023 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và yêu cầu các đơn vị quân đội thực hiện tốt việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

 

Tại văn bản, Bộ Quốc phòng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và yêu cầu các đơn vị quân đội tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2028 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật; Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; văn bản quy định về xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự tại Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ…

Các địa phương giao quân

Các địa phương giao quân tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và sự giám sát của Nhân dân đối với với công tác tuyển quân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự và các quy định về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện quy trình tuyển quân chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật, đảm bảo đúng địa bàn, đủ chỉ tiêu, chất lượng, thời gian giao nhận quân. Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện đúng thành phần, số lượng; phân công, gắn trách nhiệm từng thành viên Hội đồng với trách nhiệm tuyển quân; đảm bảo đủ trang thiết bị, vật tư y tế…

Chỉ đạo phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức thực hiện bình cử, đề cử từ các thôn, xóm, tổ dân phố đề xuất công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có chất lượng tốt tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo đảm dân chủ, công khai, chất lượng, hiệu quả. Tiến hành sơ tuyển, xét duyệt ở cấp xã chặt chẽ, đúng quy định, chỉ đạo niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và thông báo đến từng thôn về: Chỉ tiêu tuyển quân huyện giao cho xã; điều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân; trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ; kết quả phân loại sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ…

Chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội, con em vùng đồng bào dân tộc ít người (dưới 10.000 người) để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương; bảo đảm tất cả các xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ. Tiếp tục thực hiện tuyển quân “tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, chú ý về độ tuổi gọi nhập ngũ phải đủ 18 tuổi tính đến ngày giao nhận quân; hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả sau giao nhận quân; phân bổ chỉ tiêu tuyển quân cho địa phương gắn với địa bàn động viên đến cấp huyện. Tạo điều kiện giúp các đơn vị được quy định thâm nhập “ba gặp, bốn biết” và các đơn vị được giao tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ thực hiện đúng quy định.

Làm tốt công tác bảo đảm cho công dân nhập ngũ; xác lập, cập nhật bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ, đảm bảo chặt chẽ và chất lượng; đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chuẩn bị mọi mặt chu đáo, tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm và phòng, chống dịch bệnh; trường hợp địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm kịp thời báo cáo về Bộ Quốc phòng xem xét theo quy định. Quan tâm làm tốt công tác chính sách đối với công dân và gia đình có công dân nhập ngũ. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân trong quá trình phúc tra tiêu chuẩn chiến sỹ mới, thực hiện bù đổi đúng quy định (nếu có).

Thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với mọi tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật về thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong tuyển quân, không để xảy ra tình trạng đơn thư kiến nghị, khiếu nại vượt cấp.

Đơn vị nhận quân

Chủ động xây dựng kế hoạch đón nhận chiến sỹ mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương giao quân đảm bảo tuyển, nhận quân đúng địa bàn, đủ số lượng, chất lượng, đúng tiêu chuẩn quy định; cử cán bộ có năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm và được bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật trước khi về địa phương tuyển quân; đơn vị được giao tuyển nhận công dân nữ, chủ động hiệp đồng với các địa phương thực hiện đúng quy định chung và quy định cụ thể tại văn bản này. Sau Lễ giao nhận quân, tổ chức hành quân về đơn vị đúng thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức đón nhận và đảm bảo tốt mọi mặt về chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần và công tác phòng, chống dịch bệnh (nếu có) cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị. Tiến hành phúc tra tiêu chuẩn chiến sỹ mới bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; phối hợp và kịp thời thông báo với địa phương giao quân những trường hợp phải bù đổi (nếu có).

Chuẩn bị tốt mọi mặt tổ chức huấn luyện chiến sỹ mới, chú trọng biên chế đủ khung huấn luyện, bảo đảm vũ khí, trang bị đồng bộ, cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường bãi tập theo đúng quy định tại Chỉ thị số 04/CT-TM ngày 03/02/2021 của Tổng tham mưu trưởng về việc tổ chức huấn luyện chiến sỹ mới.

Tăng cường giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho bộ đội, rà soát, phát hiện, động viên những chiến sỹ mới trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm, hình, chữ dán, phun, vẽ… tự tẩy xóa (trường hợp hạ sỹ quan, binh sỹ trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm sẽ không được xem xét tuyển chọn, đào tạo sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp… phục vụ lâu dài trong Quân đội); thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm kỷ luật Quân đội và nền nếp chính quy theo quy định.

Những đơn vị có chỉ tiêu tuyển nhận quân nhưng không đủ điều kiện tuyển nhận, huấn luyện chiến sỹ mới được Bộ Quốc phòng giao đơn vị khác huấn luyện giúp phải thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị tuyển nhận, huấn luyện giúp để nắm bắt tình hình tư tưởng, kỷ luật, kịp thời giải quyết mọi vướng mắc phát sinh và thực hiện quản lý quân số theo đúng quy định.

anh tin bai

Các đơn vị được giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nữ nhập ngũ được tuyển (tuyển lẻ) tại các địa phương trên toàn quốc và được tính vào chỉ tiêu tuyển quân năm 2024 của địa phương, đơn vị. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng được giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nữ chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với địa phương tuyển chọn đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn quy định và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chất lượng công dân nữ nhập ngũ của đơn vị.../.

Thanh Huyền

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập