Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên, đổi tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lào Cai; đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Thực hiện văn bản số 975/VPUBND-TH ngày 23/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xét duyệt các nội dung trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV.
Sở VHTTDL đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên, đổi tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lào Cai; đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.  Sở VHTTDL trân trọng đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia góp ý kiến cho dự thảo. Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ: Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai, Khối IV, đường 30 tháng 4, P. Bắc Lệnh, Tp. Lào Cai
Xem tại đây:
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HĐND ; PHỤ LỤC THÀNH PHỐ ; PHỤ LỤC VĂN BÀN


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 212
  • Trong tuần: 3,944
  • Tất cả: 1,075,275
Đăng nhập