Định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động và Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai
Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành bổ sung và điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2016;  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Dự thảo quy định Định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động và Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai  Sở VHTTDL trân trọng đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia góp ý kiến cho dự thảo. Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ: Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai, Khối IV, đừng 30/4, P. Bắc Lệnh, Tp. Lào Cai.
Toàn văn dự thảo

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 603
  • Trong tuần: 8,288
  • Tất cả: 990,352
Đăng nhập