Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đnahs giá thủ tục hành chính
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung); Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.
Xem tại đây
1 2 3 4 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 189
  • Trong tuần: 3,921
  • Tất cả: 1,075,252
Đăng nhập