Ban Giám đốc Sở
- Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; - Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở; - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và theo đúng phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh. 
Đ/C: HÀ VĂN THẮNG
Ngày tháng năm sinh: 24 tháng 6 năm 1966.
Quê quán: Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi.
Chức vụ: Giám đốc Sở.
Điện thoại cơ quan: 02143.844 728.
Trình độ chuyên môn: Đại học quản trị kinh doanh.
Trình độ lý luận chính trị:
 Cao cấp.
Đảng viên ĐCSVN.
Email: hvthang-svhttdl@laocai.gov.vn
 
   
 

 
Đ/C: NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN  
Ngày tháng năm sinh: 5/5/1965
Quê quán: Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương
Chức vụ: Phó giám đốc Sở
Điện thoại cơ quan: 02143.844 618
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hán nôm
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Đảng viên ĐCSVN
Email: nttuyen-svhttdl@laocai.gov.vn


   
   Đ/C: NGUYỄN THÁI HÒA  
Ngày tháng năm sinh: 14/01/1974
Quê quán: Tiên lữ, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Chức vụ: Phó giám đốc Sở
Điện thoại cơ quan: 02143.840 005
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp
Đảng viên ĐCSVN
Email: nthoa-svhttdl@laocai.gov.vn
   
   Đ/C: NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 
Ngày tháng năm sinh: 20/5/1974 
Quê quánXã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Chức vụ: Phó giám đốc Sở
Điện thoại cơ quan: 02143 846 686
Trình độ chuyên môn: THS. Quản trị kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Đảng viên ĐCSVN
Email: nddung-svhttdl@laocai.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 578
  • Trong tuần: 4,217
  • Tất cả: 1,074,898
Đăng nhập