Danh bạ thư điện tử sở VHTTDL

I/ HỘP THƯ CÔNG VỤ CÁC PHÒNG BAN ĐƠN VỊ
 

Sở VHTT & DL

contact-svhttdl@laocai.gov.vn

Văn phòng Sở

vanphong-svhttdl@laocai.gov.vn

Thanh tra Sở

ptt-svhttdl@laocai.gov.vn

Phòng Quản lý Du lịch

pnvdl-svhttdl@laocai.gov.vn


qhpttndl-svhttdl@laocai.gov.vn

Phòng Kế hoạch Tài chính

pkhth-svhttdl@laocai.gov.vn

Phòng Quản lý Văn hóa

pnvvh-svhttdl@laocai.gov.vn

Phòng XDNSVH&GĐ

pxdds-svhttdl@laocai.gov.vn

Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

pnvtdtt-svhttdl@laocai.gov.vn

Phòng Quản lý Di sản văn hoá

pdsvh-svhttdl@laocai.gov.vn

Ban QLDA

bqlda-svhttdl@laocai.gov.vn

 
II/ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 

Trung tâm Văn hoá tỉnh

ttvh-svhttdl@laocai.gov.vn

Bảo tàng tỉnh

 baotang-svhttdl@laocai.gov.vn

Thư viện tỉnh

thuvien-svhttdl@laocai.gov.vn

Đoàn NTDT tỉnh

dntdt-svhttdl@laocai.gov.vn

TT Thông tin du lịch tỉnh

ttttdl-svhttdl@laocai.gov.vn

Trung tâm Huấn luyện TDTT

tthl-svhttdl@laocai.gov.vn

Trung tâm Thể dục thể thao

tttd-svhttdl@laocai.gov.vn

TT Phát hành phim và CB

ttphpcb-svhttdl@laocai.gov.vn

 
III/ LÃNH ĐẠO SỞ, PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 

Họ và tên

Chức vụ

Hộp thư điện tử

LÃNH ĐẠO SỞ

Hà Văn Thắng

Giám đốc Sở

hvthang-svhttdl@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Tiến

Phó GĐ Sở

 tiennv-svhttdl@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Tố Uyên

Phó GĐ Sở

nttuyen-svhttdl@laocai.gov.vn

Nguyễn Đình Dũng

Phó GĐ Sở

nddung-svhttdl@laocai.gov.vn

VĂN PHÒNG

Nguyên Tố Loan

Chánh VP

ntloan-svhttdl@laocai.gov.vn

Đào Nguyên Lực

Phó Chánh VP

dnluc-svhttdl@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Lan Phương

Phó Chánh VP

lanphuonglc@gmail.com

Thanh tra Sở

An Đông Phong

Chánh Thanh tra

adphong-svhttdl@laocai.gov.vn

Lê Việt Anh

Phó Chánh Thanh tra

lvanh-svhttdl@laocai.gov.vn

Nguyễn Quang Vinh

Phó Chánh Thanh tra

nqvinh-svhttdl@laocai.gov.vn

 Vũ Cao Kỳ Phó Chánh Thanh tra  vcky-svhttdl@laocai.gov.vn 

Phòng Quản lý DL

Lê Văn Tiến

Trưởng phòng

lvtien-svhttdl@laocai.gov.vn

Hà Quốc Trung

Phó trưởng phòng

hqtrung-svhttdl@laocai.gov.vn

Hoàng Thu Huyền

Phó trưởng phòng

hthuyen-svhttdl@laocai.gov.vn

Vũ Bích Vân

Phó trưởng phòng

vbvan-svhttdl@laocai.gov.vn

Phòng Kế hoạch Tài chính

Nguyễn Văn Đạt

Trưởng phòng

nvdat-svhttdl@laocai.gov.vn

Phạm Thị Bích Dung

Phó trưởng phòng

ptbdung-svhttdl@laocai.gov.vn
 Nguyễn Văn Hiền  Phó trưởng phòng  nvhien-svhttdl@laocai.gov.vn

Phòng Quản lý VH

Triệu Quang Minh

Trưởng phòng

tqminh-svhttdl@laocai.gov.vn

Sần Quang Sơn

Phó trưởng phòng

sqson-svhttdl@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Mai

Phó trưởng phòng

nthmai-svhttdl@laocai.gov.vn

Đinh Thị Phương

Phó trưởng phòng

dtphuong-svhttdl@laocai.gov.vn

Phòng XDNSVH&GĐ

Vàng Thung Chúng

Trưởng phòng

vtchung-svhttdl@laocai.gov.vn

Vũ Thị Nhàn

Phó trưởng phòng

vttnhan-svhttdl@laocai.gov.vn

Phạm Thanh Đồng

Phó trưởng phòng

ptdong-svhttdl@laocai.gov.vn

Phòng NV Thể dục Thể thao

Đặng Thanh Tùng

Trưởng phòng

dttung-svhttdl@laocai.gov.vn

Vàng Thị Mười

Phó trưởng phòng

vtmuoi-svhttdl@laocai.gov.vn

Nguyễn Công Kiên

Phó trưởng phòng

kiennvttlc@gmail.com

Phòng Di sản văn hoá

Dương Tuấn Nghĩa

Trưởng phòng

giahuylc@gmail.com

Nguyễn Hùng Mạnh

Phó trưởng phòng

manhnguyenvn@gmail.com

Nguyễn Thị Minh Tú

Phó trưởng phòng

ntmtu-svhttdl@laocai.gov.vn

Ban QLDA

Hoàng Tuấn Huy

Trưởng ban

hthuy-svhttdl@laocai.gov.vn

Trung tâm Văn hoá & Điện ảnh tỉnh

Đỗ Quang Sơn

Giám Đốc

dqson-svhttdl@laocai.gov.vn

Nông Mạnh Kiểm

Phó GĐ

nongmanhkiemhg@gmail.com

Vũ Đình Trọng

Phó GĐ

vdtrong-svhttdl@laocai.gov.vn

 Nguyễn Thị Thanh  Phó GĐ ntthanh-svhttdl@laocai.gov.vn 
 Lê Tiến Huy Phó GĐ  lthuy-svhttdl@laocai.gov.vn 

Bảo tàng tỉnh

Nguyễn Văn Thắng

Giám đốc

nvthang-svhttdl@laocai.gov.vn

Nguyễn Mạnh Cường

Phó GĐ

cuongnhanlc@gmail.com

 Trần Đình Hội  Phó GĐ tdhoi-svhttdl@laocai.gov.vn 
 Bùi Thị Hường  Phó GĐ bthuong-svhttdl@laocai.gov.vn 

Đoàn NTDT tỉnh

Nguyễn Việt Phong

Trưởng đoàn

nvphong-svhttdl@laocai.gov.vn

Lương Công Nghệ

Phó Trưởng đoàn

lcnghe-svhttdl@laocai.gov.vn

Nông Mạnh Kiểm

Phó Trưởng đoàn

nmkiem-svhttdl@laocai.gov.vn

TT Thông tin du lịch tỉnh

Phạm Tất Thành

Giám đốc

ptthanh-svhttdl@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Mạnh

Phó GĐ

nvmanh-svhttdl@laocai.gov.vn

Phan Mạnh Cường

Phó GĐ

cuonglctic@gmail.com

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT

 Nguyễn Thái Hòa  Giám Đốc
 nthoa-svhttdl@laocai.gov.vn

Nông Quang Đức

 Phó GĐ

nqduc-svhttdl@laocai.gov.vn

Trương Quang Chiến

Phó GĐ

quangchientkdlc2011@gmail.com

Cao Văn Quyết

Phó GĐ

cvquyet-svhttdl@laocai.gov.vn

Tô Tuấn Đạt

Phó GĐ

ttdat-svhttdl@laocai.gov.vn

 
 
 
 
                 
 

 
 
.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 745
  • Trong tuần: 8,205
  • Tất cả: 992,769
Đăng nhập