Công tác quản lý nhà nước về gia đình ở tỉnh Lào Cai
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác gia đình, Bác đã khẳngđịnh: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mớitốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Thựchiện lời bác, ngày 04/5/2001 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số72/2001/QĐ-TTg về việc lấy ngày 28/6 hằng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam, nhằmđề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xãhội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm,bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dụctrẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Đặc biệt, thực hiện chỉ thị số 49 ngày21/2/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đạihóa đất nước và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gia đình, Tỉnh ỦyLào Cai đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TU ngày 28/6/2007 của Tỉnh Ủy Lào Cai vềviệc Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác gia đình thờikỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiềuchính sách hỗ trợ cho các gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cáchmạng, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Công tác dân số, kế hoạchhóa gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã đạt được những thành tíchđáng kể, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.Những giá trị nhân văn mới, tiêu biểu là bình đẳng giới và quyền trẻ em và tròcủa người phụ nữ trong gia đình đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai.Quyền trẻ em, Luật hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) được quan tâm tuyên truyềnnâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ chăm sóc trẻ em và hôn nhân bìnhđẳng, tiến bộ. Theo đó, công tác gia đình tỉnh Lào Cai được sáp nhập chuyểngiao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu chủ trì quản lý.

Thựchiện công tác quản lý nhà nước về gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đãbám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương, tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều vănbản chỉ đạo, hướng dẫn công tác gia đình trên địa bàn như: Kế hoạch số 50/ KH-UBND ngày 14/06/2010 về triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình,Kế hoạch 112/KH-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện Chiếnlược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Lào Cai giai đoạn đến 2015, Chiến lượcđã đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể về xây dựng gia đình trên địa bàn tỉnhLào Cai, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, tiến tới no ấm, tiến bộ, hànhphúc; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 27/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh LàoCai về việc Triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạolực gia đình tỉnh Lào Cai đến năm 2020, các nội dung công tác giađình lồng ghép vào các đề án số 13, đề án số 8 của Tỉnh ủy về phát triển vănhóa, thể thao Lào Cai giai đoạn 2011- 2015, 2016- 2020 và nhiều văn bản chỉđạo, hướng dẫn thực hiện công tác gia đình trên địa bàn.

Sau 15năm nhìn lại, công tác gia đình Việt Nam đã có những đóng góp quan trọngtrong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Đặc biệt là ở Lào Cai,một tỉnh miền núi, vùng cao có xuất phát điểm thấp với 25 nhóm ngành, dân tộcvà hơn 150 nghìn gia đình các dân tộc cùng sinh sống đã vươn mình thực hiện xóađói giảm nghèo bền vững (đến hết năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo còn 12,1%).

Kinhtế hộ gia đình các dân tộc thật sự đóng vai trò quan trọng trong việc duy trìsự tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh. Phong trào xây dựng đời sống vănhóa ở cơ sở đang trên đà phát triển, ngày càng có nhiều gia đình văn hóa(78,37%), khu phố văn hóa, làng, bản, tổ dân phố văn hóa (71,8%) góp phần giữgìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giảiquyết việc làm đã giúp cho hàng nghìn hộ gia đình thoát nghèo và nâng cao mứcsống.

Tuynhiên, bên cạnh những nỗ lực, hiệu quả đã đạt được công tác quản lý nhà nước vềgia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn tồn tại nhiều khó khăn và thách thức:

Việcthực hiện Luật hôn nhân và gia đình vẫn còn nhiều hạn chế, tình trạng tảo hôn, lythân, ly hôn; hôn nhân cận huyết thống, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, chungsống không kết hôn, quan hệ tình dục và nạo phá thai trước hôn nhân đã để lạinhững hậu quả nghiêm trọng đối với gia đình và xã hội.

Nhiềugiá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình như hiếu nghĩa, thủy chung,kính trên nhường dưới đang có biểu hiện xuống cấp. Sự xung đột giữa các thế hệvề lối sống và việc chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi đang đặt ra những tháchthức mới. Tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cờ bạc, rượu chè và nạn dịchHIV/AIDS đang len lỏi thâm nhập vào các gia đình.

Tìnhtrạng bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em, trẻ em bị xâm hại, trẻ emphải lao động sớm, trẻ em vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng.

Côngtác xóa đói giảm nghèo ở một số huyện vùng cao biên giới như Si Ma Cai, Mường Khương,Bắc Hà vẫn còn nhiều khó khăn, kết quả xây dựng gia đình chưa bền vững.v.v.

Nguyênnhân của những tồn tại, khó khăn trên là do:

Côngtác quản lý nhà nước về gia đình còn tụt hậu, chưa theo kịp sự phát triển đấtnước. Hệ thống văn bản quy phạm, văn bản hướng dẫn về công tác gia đình đangtrong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Cơ quan quản lý nhà nước về gia đìnhmới được thành lập nên kinh nghiệm, nhân lực làm công tác gia đình còn nhiềuhạn chế.

Nhậnthức về vị trí, vai trò của các cấp, các ngành, đoàn thể về công tác gia đìnhcòn phiến diện, chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giađình.

Nguồnngân sách thực hiện công tác quản lý nhà nước về gia đình các cấp chưa đượcquan tâm đúng mức, ở cấp huyện, cấp xã chưa có kinh phí thực hiện công tác giađình.

Độingũ làm công tác gia đình ở nhiều địa phương còn thiếu, đặc biệt ở cấp xã,phường, thị trấn cán bộ làm công tác gia đình chủ yếu là kiêm nhiệm, không cóđội ngũ cộng tác viên.

Côngtác giáo dục trước và sau hôn nhân gia đình, việc cung cấp kiến thức, kỹ nănglàm cha mẹ, kỹ năng ứng xử của các thành viên trong gia đình chưa được coitrọng. Nhiều gia đình do quá tập trung làm kinh tế đã xem nhẹ việc chăm sóc,giáo dục và bảo vệ các thành viên, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi tronggia đình.

Đểkhắc phục những khó khăn trên, trong những năm tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục bámsát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo,đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngànhvề vị trí, vai trò của gia đình.

Mởrộng mạng lưới công tác gia đình ở cơ sở, tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khaichiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020;xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 279 ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủvề “phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựnggia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 ./. 

Chảo Chử Chấn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 183
  • Trong tuần: 3,915
  • Tất cả: 1,075,246
Đăng nhập