Lào Cai 16° - 19°
Xin ý kiến nhân dân đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  năm 2020; Căn cứ Báo cáo thẩm định số 41-BC/STP ngày 07/3/2023 của Sở Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định một số mức chi đặc thù đối với cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa và Thể thao xin ý kiến nhân dân đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Tải về
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập