Lào Cai 28° - 31°
 • Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

  CTTĐT- Nhằm thay đổi nhận thức của toàn xã hội, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên) đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, nhằm nâng cao chất lượng dân số góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2024.

   

 • Lào Cai: Quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh

  CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2024 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

   

 • Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh

  CTTĐT - Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, xác định lĩnh vực đất đai là một trong những lĩnh vực trọng tâm cần phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo, xử lý để góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo về thực hiện giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh tại văn bản số 1093/UBND-KSTT ngày 8/3/2024.


   

 • Lào Cai: Triển khai thí điểm TTHC nội bộ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh

  CTTĐT – UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1096/UBND-KSTT về triển khai thí điểm thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Lào Cai.

   

 • Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng

  CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký văn bản số 1072/UBND-XD ngày 07/3/2024 yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng.

   

 • Đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

  CTTĐT - Hiện nay, cấp dự báo cháy rừng ở các huyện Văn Bàn, Bát Xát, thị xã Sa Pa đang ở cấp IV, cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm. Để ngăn ngừa và giảm thiểu những thiệt hại do các vụ cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc số 1049/UBND-NLN yêu cầu các địa phương, sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tăng cường, đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

   

 • Tăng cường phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên

  CTTĐT- Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên; giảm số lượng thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật về ma túy hằng năm, góp phần xây dựng thế hệ thanh, thiếu niên Việt Nam nói chung, thanh thiếu niên Lào Cai phát triển toàn diện; có lý tưởng cách mạng; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. UBND tỉnh Lào cai ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

   

 • Tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công

  CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản số 853/UBND-TH ngày 26/02/2024 chỉ đạo và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

   

 • Tăng cường phòng chống bệnh dại trên người

  CTTĐT- Nhằm Kiểm soát, phòng ngừa bệnh dại trên người, giảm số người phơi nhiễm với bệnh dại, phấn đấu đến năm 2030 không còn người tử vong vì bệnh dại, góp phần bảo vệ sức khoẻ của người dân và cộng đồng. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc Phòng, chống bệnh dại trên người tỉnh Lào Cai năm 2024.

   

 • Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024

  CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/02/2024 Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024

   

 


Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập