những thành tựu nổi bật
 • Thể thao Lào Cai - 25 năm sau ngày tái lập tỉnh

  Ngày 01/10/1991 tỉnh Lào Cai được tái thành lập. Nhiều người dân Lào Cai phấn khởi, hồ hởi trong niềm vui trở lại quê nhà. Những ngày đầu, năm đầu chia tách tỉnh là những ngày vô cùng khó khăn, gian khổ nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần quyết tâm xây dựng lại quê hương Lào Cai đổi mới. 

 • 25 năm nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh lào cai

  Lào Cai là một tỉnh miền núi vùng cao, toàn tỉnh có 13 dân tộc với 25 nhóm ngành khác nhau tạo nên những loại hình di sản văn hóa hết sức đa dạng, phong phú.

 • Lào Cai - 25 năm một chặng đường xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở

  Ra đời từ Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng. Trải qua 25 năm kể từ khi tái lập đến nay, công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết qủa của các công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã tạo nên những chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong nhân dân về vai trò của văn hoá trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển.

 • Đề án phát triển văn hóa, thể thao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

  Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 thông qua việc triển khai thực hiện 2 đề án (Đề án phát triển thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc  tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015 và đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015).

  1 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 12
 • Hôm nay: 569
 • Trong tuần: 5,363
 • Tất cả: 545,935
Đăng nhập