• Định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động và Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai

  Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành bổ sung và điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2016;  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Dự thảo quy định Định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động và Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai  Sở VHTTDL trân trọng đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia góp ý kiến cho dự thảo. Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ: Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai, Khối IV, đừng 30/4, P. Bắc Lệnh, Tp. Lào Cai.

 • Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật; Giải thưởng Báo chí Lào Cai

  Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành bổ sung và điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2016;  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Dự thảo Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật ; Giải thưởng Báo chí Lào Cai. Trân trọng đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia góp ý kiến cho dự thảo. Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ: Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai, Khối IV, đừng 30/4, P. Bắc Lệnh, Tp. Lào Cai.

 • Xin ý kiến tham gia góp ý cho dự thảo Luật du lịch (sửa đổi)

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai công văn số 2172/BVHTTDL-TCDL ngày 10/6/2016 của Bộ VHTTDL v/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật du lịch (sửa đổi), Sở VHTTDL trân trọng đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia góp ý kiến cho dự thảo. Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ: Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai, Khối IV, đừng 30/4, P. Bắc Lệnh, Tp. Lào Cai.

  1 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 33
 • Hôm nay: 755
 • Trong tuần: 8,003
 • Tất cả: 674,415
Đăng nhập